Dijous, 14 de Novembre de 2019
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcalde
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
FESTES LOCALS ANY 2019
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
Tall carretera TP-2442 de St Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2019
PRESSUPOST ANY 2019
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
 
Monuments històrics
 
SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES
 

 
  
Municipi

  Clima, vegetació i fauna
 
CLIMA

El clima es mediterrani, tot i que al Montmell les temperatures són més baixes que a la resta de la comarca.
A l'hivern hi ha una mitjana d'uns 8,8º aproximadament. La preciptació és d'uns 180 l/m2.
A la primavera hi ha una mitjana de 15,50º i una precipitació de més de 250 l/m2 aproximadament.
A l'estiu hi ha una mitjana d'uns 21º i una precipitació d'uns 290 l/m2, concentrada principalment a final del mes d'agost i al setembre.
I per últim, a la tardor hi ha ua mitjana d'uns 11,6º de temperatura i una precipitació d'uns 200 l/m2.
 
VEGETACIÓ

La major part del terme està ocupat per bosc i garriga, essent les espècies més predominants els pins i alguna alzina, acompanyada d'algun roure a les obagues; coscolls, argelagues, gatoses, bruc, llentiscle... Al sotabosc hi ha diferents lianes i enfiladisses com l'arítjol el lligabosc, l'heura...
 
FAUNA

Al bosc del Montmell hi podem trobar una gran varietat d'especies animals. Dins dels anfibis, a les àrees més humides, hi trobem el gripau corredor, el gripau comú, el tòtil, la granota, el gripau d'esperons, la salamandra... Dins del rèptils trobem la serp blanca, la serp verda, la serp de ferradura, la serp d'aigua, l'escurçó, el dragó, el llargandaix... A l'àrea del Montmell, rica en llum i escalfor solar, n'hi ha molts, ja que són animals de sang freda i per viure necessiten l'escalfor del sol.
Els ocells més significatius que podem observar són: l'áliga cuabarrada, l'àliga perdiguera, l'aligot, el duc, la merla cuabarrada, el tord, el pit roig, el pinsà bordoner, l´òliba, l'astor, l'esparver, el gamarús, el tallarols, el falcó, el mussol, la xixella, el xot, l'oreneta, l'hortolà, el corb, el rossinyol... així fins a 125 espècies, 85 de les quals s'hi reprodueixen regularment.
Dins dels mamífers hi ha des de musaranyes, talps, rates, ratolins, talpons, eriçons, rats penats i esquirols fins a porcs senglars.
 
Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DEL MONTMELL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
EDICTES
Plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals al municipi del Montmell
Projecte en sòl no urbanitzable Modificació de línia aèria entre CT XV281 fins P14, a la Vall de Sant Marc
Projecte de Xarxa de calor amb biomassa per a diferents equipaments municipals
Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica a La Joncosa i a la Urb. Mas Mateu
Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica a la urbanització El Mirador del Penedès
Projecte en sòl no urbanitzable Modificació de la línia elèctrica de 25 KW "GAMESA" al CT: XV437 entre els suports T3 i TE, del Montmell
Aprovacio del nomenclator i numeració dels carrers de la urbanització Mas Mateu
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites