Dissabte, 07 de Desembre de 2019
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcalde
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
FESTES LOCALS ANY 2019
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
Tall carretera TP-2442 de St Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2019
PRESSUPOST ANY 2019
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
 
Monuments històrics
 
SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES
 

 
  
Consistori

  Resultats electorals
 
Eleccions autonomiques

 
Autonomiques de 1.980


Prem AQUÍ
 
Autonomiques de 1.984


Prem AQUÍ
 
Autonomiques de 1.988


Prem AQUÍ
 
Autonomiques de 1.992


Prem AQUÍ
 
Autonomiques de 1.995


Prem AQUÍ
 
Autonomiques de 1.999


Prem AQUÍ
 
Autonomiques de 2.003


Prem AQUÍ
 
Eleccions municipals

 
Municipals de 1.979


Prem AQUÍ
 
Municipals de 1.983


Prem AQUÍ
 
Municipals de 1.987


Prem AQUÍ
 
Municipals de 1.991


Prem AQUÍ
 
Municipals de 1.995


Prem AQUÍ
 
Municipals de 1.999


Prem AQUÍ
 
Municipals de 2.003


Prem AQUÍ
 
Municipals de 2007


Prem AQUÍ
 
Municipals de 2011


Prem AQUÍ
 
Municipals de 2015


Prem AQUÍ
 
Eleccions Generals

 
Generals de 1.977


Prem AQUÍ
 
Generals de 1.979


Prem AQUÍ
 
Generals de 1.982


Prem AQUÍ
 
Generals de 1.986


Prem AQUÍ
 
Generals de 1.989


Prem AQUÍ
 
Generals de 1.993


Prem AQUÍ
 
Generals de 1.996


Prem AQUÍ
 
Generals de 2000


Prem AQUÍ
 
Generals de 2.004


Prem AQUÍ
 
Referendums

 
Estatut de Catalunya de 2.006

 
Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DEL MONTMELL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
EDICTES
Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal al sòl urbà de les unitats d'actuació del Mirador del Penedès
Projecte de Xarxa de calor amb biomassa per a diferents equipaments municipals
Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica a La Joncosa i a la Urb. Mas Mateu
Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica a la urbanització El Mirador del Penedès
Projecte en sòl no urbanitzable Modificació de la línia elèctrica de 25 KW "GAMESA" al CT: XV437 entre els suports T3 i TE, del Montmell
Aprovacio del nomenclator i numeració dels carrers de la urbanització Mas Mateu
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites