Edictes

 

 

   

   

  Consulta pública ordenança reguladora de les obres i actuacions urbanístiques subjectes a règim de comunicació prèvia.

  Anunci

  Avantprojecte d'ordenança

   

  Convocatòria per cobrir els càrrecs de jutge de pau Titular i jutge de pau substitut del municipi del Montmell.

  Les persones interessades han de presentar a l'ajuntament del Montmell, o  a través de la seu electrònica en la web www.elmontmell.cat, la instància degudament complimentada i signada, juntament amb un curriculum vitae i fotocòpia del DNI.

  Edicte BOPT

  Instància selecció de càrrecs al Jutjat de Pau

  Termini per presentar sol·licituds: 14 D'ABRIL DE 2022.

   

   

  Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del Montmell per la delimitació dels àmbits per implantació de plantes d’energies alternatives i usos extractius.

  Tipus de Pla
  Modificació puntual del Pla general (MPG) 

  Núm. Expedient
  4309010007-2021-0000123

  ACORDS I TRÀMITS

  Suspensió de tramitacions i llicències
  Acord Ple municipal 24/03/2021

  Publicació suspensió de tramitacions i llicències
  BOP 15/04/2021

  Aprovació Avanç de la MPG i Document Inicial Estratègic (DIE)
  Acord Ple municipal 22/12/2021

  Publicació Avanç MPG i DIE
  BOP 10/01/2022

  Consulta pública de la MPG.

  Acord de la Junta de Govern de 23/03/2022.

  DOCUMENTACIÓ:

  Acord del Ple de 24/03/2021

  Anunci

  Acord del Ple de 22/12/2021

  Anunci

  BOPT 10/01/2022

  Acord de la Junta de Govern de 23/03/2022

  Anunci de la Consulta Pública

  DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:

  Avanç MPG (1/3)

  Avanç MPG (2/3)

  Avanç MPG (3/3)

  Document Inicial Estratègic (DIE)

   

   

   

   

   

  Projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació número 2 de la Urbanització Mirador del Penedès.

  Acord

  Anunci d’informació pública

  Memoria

  Plànols

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Menu

  Menú principal