Edictes

Procediment d’aprovació del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) del Montmell

 

Anunci d’informació pública

Acord d’aprovació inicial del DUPROCIM del Montmell

Document únic de protecció civil municipal

 

Suspensió de tramitacions i de llicències

 

 

Anunci d’informació pública

 

Acord de suspensió potestativa de tramitacions i de llicències

 

 

Procediment d’aprovació del Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica de l’operador ADAMO TELECOM IBERIA SA

Aprovació definitiva:

-Anunci d'aprovació definitiva

 

Aprovació inicial:

- Anunci d’informació pública

- Acord d’aprovació inicial

- Pla de desplegament de xarxa de comunicacions per fibra òptica

 

 

 

 

 

Projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació número 2 de la Urbanització Mirador del Penedès.

Acord

Anunci d’informació pública

Memoria

Plànols

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Menú principal