Edictes

 

Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del Montmell per la delimitació dels àmbits per implantació de plantes d’energies alternatives i usos extractius.

Tipus de Pla
Modificació puntual del Pla general (MPG) 

Núm. Expedient
4309010007-2021-0000123

ACORDS I TRÀMITS

Suspensió de tramitacions i llicències
Acord Ple municipal 24/03/2021

Publicació suspensió de tramitacions i llicències
BOP 15/04/2021

Aprovació Avanç de la MPG i Document Inicial Estratègic (DIE)
Acord Ple municipal 22/12/2021

Publicació Avanç MPG i DIE
BOP 10/01/2022

DOCUMENTACIÓ:

Acord del Ple de 24/03/2021

Anunci

Acord del Ple de 22/12/2021

Anunci

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA:

Avanç MPG (1/3)

Avanç MPG (2/3)

Avanç MPG (3/3)

Document Inicial Estratègic (DIE)

 

 

 

 

 

Projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació número 2 de la Urbanització Mirador del Penedès.

Acord

Anunci d’informació pública

Memoria

Plànols

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Menú principal