Tràmits generals

La Seu electrònica de l'Ajuntament del Montmell és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament del Montmell.

A la seu electrònica hi trobaràs:

Instància genèrica

Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

Queixes, suggeriments i propostes

 
 
 
Menu

Menú principal