Diumenge, 22 de Abril de 2018
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcaldessa
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
FESTES LOCALS ANY 2018
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2018
PRESSUPOST ANY 2018
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
 
Monuments històrics
 
SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES
 
CASAL D'ESTIU 2017
 

 
Impulsat per AOC
 Webcam Municipal
» Webcam On-Line
Webcam Municipal actualitzada cada minut.
[Més ...]

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER ACTUACIONS DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ
L'Ajuntament del Montmell ha obtingut en data 17 de novembre de 2017 una subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, en concret per la compra de productes per la cloració i tractament de l'aigua i les anal·litiques de control pertinents.

La despesa ha ascendit a 3.980,86 euros i la subvenció és del 95% del cost. L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Pel manteniment de l'Àrea Recreativa Forestal del Montmell
El pasat 30 de juny de 2017 la Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament del Montmell una subvenció nominativa per contribuir al finançament de les despeses de manteniment de l'Àrea Recreativa Forestal del Montmell per l'any 2017 per import de 15.000 euros. Més noticies...
 
 
SEU ELECTRONICA

E-Tram - Tràmits online

e-FACT

Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
PERFIL DEL CONTRACTANT
 
EDICTES
Aprovació inicial plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis
Suspensió tramitació Plans Urbanístics i atorgament de llicències urbanístiques
Projecte de construcció d'una piscina a la masia Cal Puig, en sòl no urbanitzable
Aprovació inicial mapa de capacitat acústica del Montmell
Aixecament parcial de la suspensió de llicències
 
Transport públic urbà Mas Mateu - Mirador - La Joncosa
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites
 

BASE