Divendres, 31 de Març de 2017
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcaldessa
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
FESTES LOCALS ANY 2017
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2017
PRESSUPOST ANY 2017
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
 
Monuments històrics
 

 
Impulsat per AOC
 Estació Meteorològica El Montmell
» El Temps

 Webcam Municipal
» Webcam On-Line
Webcam Municipal actualitzada cada minut.
[Més ...]

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Pel manteniment de l'Àrea Recreativa Forestal del Montmell
El pasat 29 de juliol de 2016 la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament del Montmell varen signar un conveni de col·laboració per contribuir al finançament de les despeses de manteniment de l'Àrea Recreativa Forestal del Montmell per l'any 2016 i que incloia un ajut de la Diputació per import de 15.000 euros. L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Per actuacions extraordinaries als carrers del Mirador i camí accès a Pinedes Altes
Les fortes plujes del passt dia 2 de novembre de 2015, van causar danys als carrers Itàlia i Suissa de la Urbanització El Mirador del Penedes, i també en el camí d'accès a Pinedes Altes i La Moixeta.

El cost de la reparació ha estat de 40.402,92 euros.

El passat 16 de desembre de 2016, la Diputació de Tarragona va atorgar a aquest Ajuntament un ajut excepcional, dins de la convocatòria anual d'aquests ajuts, per import de 30.000 euros. L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Subvenció excepcional per la compra d'una pala per treure neu
El passat 16 de desembre de 2016, la Diputació de Tarragona, va atorgar a aquest Ajuntament un ajut de caràcter excepcional, dins de la convòcatoria anual, per la compra d'una pala per treure neu amb un cost de 9.655,80.

L'import de la subvenció ha estat de 7.724,64 euros.


 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Per sufragar els interessos d'un crèdit
L’Ajuntament del Montmell va signar l’any 2006 una operació de préstec amb Caixa Tarragona per import de 300.000€ per a inversions, i va obtenir l’ajut de la Diputació de Tarragona per finançar el 100% els interessos d’aquest durant els 10 anys.
Aquest any 2016 ha rebut una ajuda de 360 euros per finançar els interessos d'aquest crèdit.


També s'ha rebut una subvenció per sufragar el 100% de l'import delss interessos d'un crèdit signat amb l'entitat BBVA l'any 2011, per import de 200.000 euros. El total d'Interessos liquidats aquest any 2016 ha estat de 4.351 euros. 
 
En conclussió, l'import total de la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per aquest concepte ha estat de 4711 euros.

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» DE SUPORT A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL PEL CURS 2015-2016
L'Ajuntament del Montmell ha obtingut una subvenció de la Diputació de Tarragona de suport als centres de primer cicle de educació infantil, Llar d'Infants El Cabirol, pel curs 2015-2016.

L'import de la subvenció ha estat de 8.400 euros, proporcional al nombre d'alumnes assistents durant el curs.

 Més noticies...
 
 
SEU ELECTRONICA

E-Tram - Tràmits online

e-FACT

Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
PERFIL DEL CONTRACTANT
 
EDICTES
Aprovació conveni urbanístic
 
Transport públic urbà Mas Mateu - Mirador - La Joncosa
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites
 

BASE