Divendres, 03 de Juliol de 2015
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcaldessa
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Dades bàsiques
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
FESTES LOCALS ANY 2015
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Acords plenaris
Horari atenció oficines municipals
 
Consistori
Plenari
Junta de Govern
Regidors delegats
Grups politics municipals
Comissió Informativa d'Hisenda i especial de comptes
Resultats electorals
 
Urbanisme
Registre de planejament urbanístic de Catalunya
 
Hisenda
CALENDARI RECAPTACIO TRIBUTS 2015
PRESSUPOST ANY 2015
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
Àmbit assistèncial
Àmbit Sanitat
Àmbit cossos de seguretat
Àmbit religios
 
Situació
 
Com s'hi arriba?
 
Monuments històrics
 
Àmbit educatiu
LLAR D'INFANTS EL CABIROL
 

 
Impulsat per AOC
 Webcam Municipal
» Webcam On-Line
Webcam Municipal actualitzada cada minut.
[Més ...]

 Dades Meteorològiques
» Dades On-Line
Estació Meteorològica El Montmell


 JOVE BAIX PENEDÈS
» CURS DE MONITORS/ES
 
Més Informació...

 La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament del Montmell
» Per l'adeqüació de zona verda i instal·lació de jocs infantils al Mirador del Penedes
La Diputació de Tarragona va atorgar el passat mes de juliol una subvenció dins del programa Pla Especial d'Inversions Sostenibles 2014, per l'adeqüació de zona verda i instal·lació de jocs infantils a la urbanització El Mirador del Penedes, per import de 25.565 euros.

El cost total de l'actuació ha ascendit a 39.796,64 euros, i les obres varem finalitzar el passat 30 d'abril.
 La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament del Montmell
» Per poder realitzar els treballs d'explanació terrenys davant del nou Centre Civic
La Diputació de Tarragona va atorgar el passat 12 de maig un ajut extraordinari per import de 12.000 euros per sufragar les despeses dels treballs d'explanació del terreny davant del nou Centre Civic que han finalitzat el passat mes de març.

La inversió ha estat de 14.350 euros.
 La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament del Montmell
» Per poder adquirir mobiliari pel nou Centre Civic
La Diputació de Tarragona va atorgar el passat mes de març una subvenció per l'adquisició de mobiliari pel nou Centre Cívic, en concret per 140 cadires, taules i armaris pels despatxos.

La inversió ha estat de 6.373,11 euros i la subvenció atorgada ascendeix a 5.735,80 euros.


 Més noticies...
 
 
Tramits administratius / Tràmits on-line
sol.licitud tarja d'aparcament per persones amb disminució
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
PERFIL DEL CONTRACTANT
 
EDICTES
Projecte d'urbanització de la urbanització Mas Mateu. Aprovació definitiva
Projecte de reparcel·lació de la urbanització Mas Mateu. Aprovació definitiva
 
Transport públic urbà Mas Mateu - Mirador - La Joncosa
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites