Dilluns, 08 de Febrer de 2016
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcaldessa
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
FESTES LOCALS ANY 2016
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
 
Consistori
Plenari
Junta de Govern
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Urbanisme
Registre de planejament urbanístic de Catalunya
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2016
PRESSUPOST ANY 2016
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
Àmbit assistèncial
Àmbit Sanitat
Àmbit cossos de seguretat
Àmbit religios
 
Com s'hi arriba?
 
Monuments històrics
 
Àmbit educatiu
LLAR D'INFANTS EL CABIROL
 

 
Impulsat per AOC
 Webcam Municipal
» Webcam On-Line
Webcam Municipal actualitzada cada minut.
[Més ...]

 OBERTA LA LICITACIÓ
» PER L'EXPLOTACIÓ DE BAR I EQUIPAMENTS COMUNITARIS A LA URBANITZACIÓ PINEDES ALTE
S'ha obert la convocatòria per la presentació d'ofertes per l'explotació de Bar i equipaments comunitaris de la urb. Pinedes Altes.

L'últim dia per presentar les ofertes és el 16 de febrer de 2016.

Es poden consultar els plecs de clausules administratives particulars en l'apartat d'Edictes.

Per a més informació, us podeu adreçar a l'Ajuntament del Montmell, telefón 977688429.

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LA REPOSSICIÓ DE MAQUINARIA OBJECTE DE ROBATORI
L'Ajuntament del Montmell va patir un robatori de maquinaria el passat mes de gener de 2015.

Per aquest motiu, va sol·licitar una subvenció excepcional a la Diputació de Tarragona.

En data 11 de desembre de 2015 aquesta va atorgar una subvenció per import de 4.610,17 euros per la repossició de la maquinaria objecte de robatori. L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» Per sufragar els interessos d'un crèdit
L’Ajuntament del Montmell va signar l’any 2006 una operació de préstec amb Caixa Tarragona per import de 300.000€ per a inversions, i va obtenir l’ajut de la Diputació de Tarragona per finançar el 100% els interessos d’aquest durant els 10 anys.

A l’any 2015, l’import dels interessos ha ascendit a 358,67 euros, cost que ha estat subvencionat per la Diputació de Tarragona.

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL NUCLI ANTIC D'AIGUAVIVA
L'Ajuntament del Montmell ha obtingut una subvenció de la Diputació de Tarragona extraordinaria per la instal·lació de l'enllumenat públic al nucli antic d'Aiguaviva, per un import de 12.000 euros.

Aquesta actuació s'ha dut a terme en el primer semestre del 2015 i actualment ja es troba en funcionament.
 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» DE SUPORT A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL PEL CURS 2014-2015
'Ajuntament del Montmell ha obtingut una subvenció de la Diputació de Tarragona de suport als centres de primer cicle de educació infantil, Llar d'Infants El Cabirol, pel curs 2014-2015.

L'import de la subvenció ha estat de 8.225 euros, proporcional al nombre d'alumnes assistents. L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER ACTUACIONS DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ
L'Ajuntament del Montmell va obtenir l'any 2015 una subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de millora de la qualitat de l'aigua de consum humà. En concret per la ralització d'analítiques d'aigua potable durant tot l'any.

L'import de la subvenció ascendeix a 2.814€

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LES ACTIVITATS CULTURALS DE L'ANY 2015
L'Ajuntament del Montmell va obtenir l'any 2015 una subvenció de la Diputació de Tarragona per sufragar una part de les despeses per la realització de diferents activitats culturals, com l'Aplec de Sant Marc, Aplec del Montmell i La Fira dels Oficis.

L'import de la subvenció ascendeix a 1.213,06€

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LA RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA I TREBALLS DE DESRATITZACIÓ
L'Ajuntament del Montmell va obtenir l'any 2015 una subvenció de la Diputació de Tarragona per la recollida d'animals domèstics abandonats a la via pública i per la desratització dels centres escolars del municipi.

L'import de la subvenció concedida ascendeix a 4.823,21€.

 Més noticies...
 
 
SEU ELECTRONICA

Tramits administratius / Tràmits on-line
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
PERFIL DEL CONTRACTANT
 
EDICTES
Licitació de l'explotació del Bar i equipaments comunitaris urb Pinedes Altes
Modificacio puntual del Pla general, reordenacio sistemes generals SG2.1.Parc urbà i SG1.1 Carretera
 
Transport públic urbà Mas Mateu - Mirador - La Joncosa
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites
 

BASE