Dimarts, 23 de Octubre de 2018
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcaldessa
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
FESTES LOCALS ANY 2018
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2018
PRESSUPOST ANY 2018
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
 
Monuments històrics
 
SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES
 
CASAL D'ESTIU 2017
 

 
Impulsat per AOC
 Webcam Municipal
» Webcam On-Line
Webcam Municipal actualitzada cada minut.
[Més ...]

 ACTIVITATS
» CLASSES DE IOGA INTEGRAL
CLASSES IMPARTIDES PEL PROFESSOR SERGI PASCUAL (ESCOLA MI SER)

Més informació...

 La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament del Montmell
» Per sufragar les despeses del servei de socorrisme de les Piscines Municipals 2018
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament del Montmell una subvenció per import de 6.340,80 euros, per sufragar les despeses del servei de socorrisme de les Piscines Municipals de La Joncosa del Montmell, per aquest estiu 2018.

El cost total ha estat de 12.056,40 euros. L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTÈRES CIUTADA
L'Ajuntament del Montmell ha obtingut en data 13 de juliol de 2018 una subvenció de la Diputació de Tarragona per inversions en equipaments d'intères ciutadà, en concret per reformes en el terrat i zona de piscina del local social de Pinedes Altes, per import de 5.000 euros.

La despesa ha ascendit a 9.405 euros.
 Més noticies...
 
 
SEU ELECTRONICA

Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
EDICTES
Aprovació inicial plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis
Suspensió tramitació Plans Urbanístics i atorgament de llicències urbanístiques
Projecte de construcció d'una piscina a la masia Cal Puig, en sòl no urbanitzable
Aixecament parcial de la suspensió de llicències
Aprovacio inicial Modificacio puntual PGMO canvi qualificacio parcel·la Talaia per emplaçar nou pou d'aigua
Projecte en sòl no urbanitzable Modificació de línia aèria entre CT XV281 fins P14, a la Vall de Sant Marc
Aprovacio provisional de la modificacio puntual del PGMO sobre canvi de calificacio terreny per nou pou a la Talaia
Projecte en sòl no urbanitzable de legalització d'infraestructura de telecomunicacions situada a C. Cal Soldat 31 Talaia Mediterrània
 
Transport públic urbà Mas Mateu - Mirador - La Joncosa
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites
 

BASE