Dissabte, 10 de Desembre de 2016
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcaldessa
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
FESTES LOCALS ANY 2016
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2016
PRESSUPOST ANY 2016
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
 
Monuments històrics
 
Àmbit educatiu
LLAR D'INFANTS EL CABIROL
 

 
Impulsat per AOC
 Estació Meteorològica El Montmell
» El Temps

 Webcam Municipal
» Webcam On-Line
Webcam Municipal actualitzada cada minut.
[Més ...]

 LA MARATÓ 2016
» EL MONTMELL COL·LABORA AMB LA MARATÓ
Participa en els següents actes per recaptar fons per La Marató 2016
Més informació...

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LES ACTIVITATS CULTURALS DE L'ANY 2016
L'Ajuntament del Montmell va obtenir l'any 2016 una subvenció de la Diputació de Tarragona per sufragar una part de les despeses per la realització de diferents activitats culturals, com l'Aplec de Sant Marc, Aplec del Montmell, La Fira dels Oficis i la Trobada de Motos Històriques.

L'import de la subvenció ascendeix a 1.024,49€

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER L'ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENT CLINIC PEL CONSULTORI MEDIC
L’Ajuntament del Montmell va obtenir el passat 1 de juliol de 2016 una subvenció per l'adquisició d'equipament clínic pel consultori mèdic local, en concret per la compra d'un tonòmetre.
El cost d'aquest aparell és de 3.388,12 euros i la Diputació en subvenciona el 90%.
 

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER ACTUACIONS DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ
L'Ajuntament del Montmell ha obtingut en data 15 de juliol de 2016 una subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de millora de la qualitat de l'aigua de consum humà. En concret per la compra de dos dipòsits i bombes per clorar l'aigua per les urbanitzacions de Mas Mateu i Castell de Marmellar. El cost de l'actuació ha estat de 1.131,71 euros i l'import de la subvenció ascendeix a 499,68 euros


 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LA GESTIÓ DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL ANY 2016
L'Ajuntament del Montmell ha obtingut una subvenció de la Diputació de Tarragona per la gestió de la Llar d'Infants Municipal per l'any 2016, dins la convocatoria d'ajuts per la gestió d'equipaments d'intères ciutadà.

Les despeses objecte de subvenció son els costos del professorat que ascendeixen el primer semestre a 26.280,47 euros.

L'import de la subvenció ha estat de 2.181,91 euros.

 La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament del Montmell
» Per a inversions en equipaments d'interès ciutadà
La Diputació de Tarragona va atorgar el pasat 22 de juliol una subvenció destinada a inversions en equipaments d'interès ciutadà per l'any 2016 per import de 5.194,59 euros. Amb aquesta subvenció l'Ajuntament ha pogut executar treballs de puliment del terra de la Sala d'Actes del Centre Civic, així com la col·locació de cortines i la compra d'un atrill. A més a més s'han comprat 110 cadires de resina per a actes culturals.

 La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament del Montmell
» Per poder sufragar els costos del subministrament electric de l'enllumenat públic.
La Diputació de Tarragona va acordar atorgar la subvenció sol.licitada per aquest ajuntament dins del PAM 2013-2016, i en concret per l'anualitat 2016, i dins del programa despeses corrents, per poder sufragar els costos del subministrament electric de l'enllumenat públic.
 
L'import de la subvenció ha estat de 8.325,61€, que ajudarà a minoritzar el cost d'aquest servei.

 Més noticies...
 
 
SEU ELECTRONICA

E-Tram - Tràmits online

e-FACT

Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
PERFIL DEL CONTRACTANT
 
EDICTES
Aprovació inicial de les bases reguladores de concessió de subvencions pel Transport Escolar
Aprovacio provisional del PGMO, reordenació de Sistemes Generals pel nou traçat de la carretera TV2401
Aprovació Pla d'Acció per l'Energia Sostenible del Montmell
Aprovació provisional Modificació puntual PGMO delimita ambit implantació EDAR UA-1 Urb. Mirador del Penedès
 
Transport públic urbà Mas Mateu - Mirador - La Joncosa
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites
 

BASE