Dimarts, 11 de Desembre de 2018
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcaldessa
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
FESTES LOCALS ANY 2018
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2018
PRESSUPOST ANY 2018
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
 
Monuments històrics
 
SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES
 
CASAL D'ESTIU 2017
 

 
Impulsat per AOC
 Webcam Municipal
» Webcam On-Line
Webcam Municipal actualitzada cada minut.
[Més ...]

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LES ACTIVITATS CULTURALS EXTRAORDINÀRIES PER L'ANY 2018
L'Ajuntament del Montmell va obtenir l'any 2018 una subvenció de la Diputació de Tarragona per sufragar una part de les despeses per la realització de la Fira dels Oficis antics del Montmell que és va celebrar el passat dia 13 d'octubre.

L'import de la subvenció ascendeix a 2.327,16€

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LES ACTIVITATS CULTURALS DE L'ANY 2018
L'Ajuntament del Montmell va obtenir l'any 2018 una subvenció de la Diputació de Tarragona per sufragar una part de les despeses per la realització de diferents activitats culturals, com l'Aplec de Sant Marc, Aplec del Montmell i la Trobada de Motos Històriques.

L'import de la subvenció ascendeix a 526,21€

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LA RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA
L'Ajuntament del Montmell va obtenir l'any 2018 una subvenció de la Diputació de Tarragona per la recollida d'animalsdomèstics abandonats a la via pública i reducció d'animals peridomèstics als centres escolars del municipi.

L'import de la subvenció concedida ascendeix a 3.363,15€.


 Més noticies...
 
 
SEU ELECTRONICA

Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
EDICTES
Plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals al municipi del Montmell
Suspensió tramitació Plans Urbanístics i atorgament de llicències urbanístiques
Aixecament parcial de la suspensió de llicències
Projecte en sòl no urbanitzable Modificació de línia aèria entre CT XV281 fins P14, a la Vall de Sant Marc
Modificacio puntual del PGOU per canvi de calificacio de terreny per nou pou per la Urb. Talaia Mediterrània
Projecte de Xarxa de calor amb biomassa per a diferents equipaments municipals
Projecte en sòl no urbanitzable de legalització d'infraestructura de telecomunicacions situada a C. Cal Soldat 31 Talaia Mediterrània
 
Transport públic urbà Mas Mateu - Mirador - La Joncosa
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites
 

BASE