Dijous, 02 de Octubre de 2014
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcaldessa
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Dades bàsiques
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
FESTES LOCALS ANY 2014
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Acords plenaris
Horari atenció oficines municipals
 
Consistori
Plenari
Junta de Govern
Regidors delegats
Grups politics municipals
Comissió Informativa d'Hisenda i especial de comptes
Resultats electorals
 
Urbanisme
Registre de planejament urbanístic de Catalunya
 
Hisenda
CALENDARI RECAPTACIO TRIBUTS 2014
PRESSUPOST ANY 2014
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
Àmbit assistèncial
Àmbit Sanitat
Àmbit cossos de seguretat
Àmbit religios
 
Situació
 
Com s'hi arriba?
 
Monuments històrics
 
Àmbit educatiu
LLAR D'INFANTS EL CABIROL
 

 
Impulsat per AOC
 Dades Meteorològiques
» Dades On-Line
Estació Meteorològica El Montmell


 Més noticies...
 
 
Tramits administratius / Tràmits on-line
sol.licitud tarja d'aparcament per persones amb disminució
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
PERFIL DEL CONTRACTANT
contractació de l'obra Projecte d'enllumenat públic del nucli antic d'Aiguaviva
 
EDICTES
Aprovació inicial del Pr. Reparcel·lació del PAU Mas Mateu
Anunci aprovació inicial del Pr. d'urbanització del PAU Mas Mateu
Aprovacio provisional de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
Aprovacio inicial del pressupost i la plantilla per a l'exercici 2014
 
Transport públic urbà Mas Mateu - Mirador - La Joncosa
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites