Divendres, 20 de Octubre de 2017
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcaldessa
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
FESTES LOCALS ANY 2017
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2017
PRESSUPOST ANY 2017
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
 
Monuments històrics
 
SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES
 
CASAL D'ESTIU 2017
 

 
Impulsat per AOC
 Webcam Municipal
» Webcam On-Line
Webcam Municipal actualitzada cada minut.
[Més ...]

 La Diputació de Tarragona va atorgat una subvenció a l'Agrupació de Defensa Forestal del Montmell
» Actuacions de Prevenció Local d'incendis Forestals
La Diputació de Tarragona va atorgar l'any 2016 una subvenció destinada al finançament de les obres d'abastament d'aigua a la bassa per extinció d'incendis situada a l'Àrea Recreativa Forestal del Montmell, per un import de 12.000 euros.


 La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament del Montmell
» Per a inversions en equipaments d'interès ciutadà
La Diputació de Tarragona va atorgar el pasat 21 de juliol una subvenció destinada a inversions en equipaments d'interès ciutadà per l'any 2017 per import de 4.485,50 euros.

Amb aquesta subvenció l'Ajuntament ha pogut comprar un escenari per la Sala d'Actes del Centre Civic, sis papereres per la zona infantil, quinze taules i noranta cadires per actes festius polivalents.

El cost total de l'actuació ha estat de 5.891,13 euros. Més noticies...
 
 
SEU ELECTRONICA

E-Tram - Tràmits online

e-FACT

Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
PERFIL DEL CONTRACTANT
 
EDICTES
Aprovació inicial plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis
Aprovació cessió de terreny per la construcció escola nova
Informació pública compte general exercici 2016
Projecte de construcció d'una piscina a la masia Cal Puig, en sòl no urbanitzable
 
Transport públic urbà Mas Mateu - Mirador - La Joncosa
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites
 

BASE