Dimarts, 19 de Juny de 2018
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcaldessa
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
FESTES LOCALS ANY 2018
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2018
PRESSUPOST ANY 2018
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
 
Monuments històrics
 
SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES
 
CASAL D'ESTIU 2017
 

 
Impulsat per AOC
 Webcam Municipal
» Webcam On-Line
Webcam Municipal actualitzada cada minut.
[Més ...]

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LA REPARACIÓ DEL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE DE LA MOIXETA
Aquest mes de maig s'han iniciat les obres de reparació del dipòsit d'aigua potable de la urbanització La Moixeta.

El cost d'aquesta actuació ascendeix a 63.288,31 euros i és finança amb un ajut del PAM 2017 d'import de 60.405,85 euros.

La resta és finançarà amb recursos propis de l'Ajuntament.

Es preveu que les obres estiguin finalitzades aquest mes de juny.

[Més ...]

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER L'ADQUISICIÓ D'EQUIPAMENT CLINIC PEL CONSULTORI MEDIC
L’Ajuntament del Montmell va obtenir l'any 2017 una subvenció per l'adquisició d'equipament clínic pel consultori mèdic local, en concret per la compra d'un tensiometre 24H.
El cost d'aquest aparell és de 1.977,14 euros i la Diputació en subvenciona el 1.428,95 euros.
 

 Més noticies...
 
 
SEU ELECTRONICA

E-Tram - Tràmits online

e-FACT

Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
PERFIL DEL CONTRACTANT
 
EDICTES
Aprovació inicial plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis
Suspensió tramitació Plans Urbanístics i atorgament de llicències urbanístiques
Projecte de construcció d'una piscina a la masia Cal Puig, en sòl no urbanitzable
Aixecament parcial de la suspensió de llicències
Aprovacio inicial Modificacio puntual PGMO canvi qualificacio parcel·la Talaia per emplaçar nou pou d'aigua
 
Transport públic urbà Mas Mateu - Mirador - La Joncosa
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites
 

BASE