Divendres, 18 de Octubre de 2019
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcalde
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
FESTES LOCALS ANY 2019
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
Tall carretera TP-2442 de St Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2019
PRESSUPOST ANY 2019
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
 
Monuments històrics
 
SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES
 

 
Impulsat per AOC
 LA DIPUTACIO DE TARRAGONA HA ATORGAT UNA SUBVENCIO
» PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE JOCS AL PARC DE LA URB. MIRADOR DEL PENEDES
La Diputació de Tarragona, dins del Progrma d'actuació municipal, anualitat 2019, ha atorgat una subvenció pel subministrament i instal.lació de jocs al parc de la urb. Mirador del Penedès.

Aquesta actuació ja s'ha executat aquest estiu , i ha tingut un cost de 12.175,60€.

I la subvenció de la Diputacio de Tarragona cobreix 85,21% del cost. 


 LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA HA ATORGAT UNA SUBVENCIO PER INVERSIONS
» PER L'OBRA D'ARRANJAMENT DE ZONA VERDA I CONSTRUCCIO DE PISTA A LA URB. MIRADOR DEL PENEDES
La Diputacio de Tarragona va atorgar l'any 2018, dins del programa PAM inversions, un ajut per l'actuació " Arranjament de zona verda i construcción de pista a la urb. Mirador del Penedes".

L'obra s'ha executat durant els mesos de maig a juliol, per part de l'empresa EXCAVACIONS CHE Sl, i ha tingut un cost de 46.852,39€.

La subvenció de la Diputació de Tarragona cobreix el 86,5% del cost total. La Diputacio de Tarragona va atorgar un ajut.
» Projecte de substitució de llumeneres a l'enllumenat públic del nucli antic d'Aiguaviva
La Diputació de Tarragona, va atorgar el passat 5 d'abril de 2019 i dins el programa per la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia sostenible (PAES)   un ajut de 7.813,72€  per a sugfragar els cost de la substitució de llumeneres de l'enlluemenat públic al nucli antic d'Aiguaviva.

Aquesta actuació s'ha executat durant el mes de maig i ha tingut un cost de 8.744,39€  Més noticies...
 
 
SEU ELECTRONICA

Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DEL MONTMELL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
EDICTES
Plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals al municipi del Montmell
Projecte en sòl no urbanitzable Modificació de línia aèria entre CT XV281 fins P14, a la Vall de Sant Marc
Projecte de Xarxa de calor amb biomassa per a diferents equipaments municipals
Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica a La Joncosa i a la Urb. Mas Mateu
Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica a la urbanització El Mirador del Penedès
Projecte en sòl no urbanitzable Modificació de la línia elèctrica de 25 KW "GAMESA" al CT: XV437 entre els suports T3 i TE, del Montmell
Aprovacio del nomenclator i numeració dels carrers de la urbanització Mas Mateu
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites
 

BASE