Divendres, 29 de Abril de 2016
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcaldessa
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
FESTES LOCALS ANY 2016
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
 
Consistori
Plenari
Junta de Govern
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2016
PRESSUPOST ANY 2016
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
Àmbit assistèncial
Àmbit Sanitat
Àmbit cossos de seguretat
Àmbit religios
 
Com s'hi arriba?
 
Monuments històrics
 
Àmbit educatiu
LLAR D'INFANTS EL CABIROL
 

 
Impulsat per AOC
 Estació Meteorològica El Montmell
» El Temps

 Webcam Municipal
» Webcam On-Line
Webcam Municipal actualitzada cada minut.
[Més ...]

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PEL PROJECTE "UN INFANT, UN INSTRUMENT"
L’Ajuntament del Montmell ha obtingut una subvenció extraordinaria de Presidència el passat dia 11 de desembre de 2015 per sufragar les despeses d'inversió del projecte cultural "Un infant, un instrument".

Aquest es un projecte d'integració de la practica i l'aprenentatge musical a l'escola de primària i que es desenvolupa en el centre escolar del nostre municipi, CEIP Teresa Godes i Domènech. Ha consistit en la compra de set violins, tres cello i material instumental accessori.


El cost a estat de 4.000 euros i la subvenció atorgada és de 3.165 euros.
 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ
L’Ajuntament del Montmell ha obtingut una subvenció per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà en la convocatòria d'ajuts de l'any 2015 per import de 2.710,39 euros.

L'actuació objecte d'aquesta subvenció ha consistit en la compra d'un clorimetre, un fotometre, un dipòsit de clor i una bomba dossificadora.

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS
L’Ajuntament del Montmell ha obtingut una subvenció per la prevenció d'incendis forestals en la convocatoria d'ajuts de l'any 2015 per import de 11.618,81 euros, per l'actuació consistent en la neteja de set parcel·les de titularitat municipal en la urbanització La Moixeta.

Aquesta actuació s'ha dut a terme aquest mes de febrer per part de la fundació Santa Teresa de El Vendrell. L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER L'ADQUISICIÓ DE DOS CONJUNTS DE DESFIBRIL·LADORS
L’Ajuntament del Montmell va obtenir el passat 23 de juny de 2015 una subvenció per l'adquisició de dos conjunts de desfibril·ladors, per import de 3.868,53 euros. Un d'aquests equips s'ha instal·lat a la zona d'equipaments esportius de Pinedes Altes. I el segon es per la zona esportiva de la Joncosa.
 

 Més noticies...
 
 
SEU ELECTRONICA

E-Tram - Tràmits online

Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
PERFIL DEL CONTRACTANT
 
EDICTES
Licitació de l'explotació del Bar i equipaments comunitaris urb Pinedes Altes
Modificacio puntual del Pla general, reordenacio sistemes generals SG2.1.Parc urbà i SG1.1 Carretera
 
Transport públic urbà Mas Mateu - Mirador - La Joncosa
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites
 

BASE