Diumenge, 25 de Setembre de 2016
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcaldessa
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
FESTES LOCALS ANY 2016
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2016
PRESSUPOST ANY 2016
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
 
Monuments històrics
 
Àmbit educatiu
LLAR D'INFANTS EL CABIROL
 

 
Impulsat per AOC
 Estació Meteorològica El Montmell
» El Temps

 Webcam Municipal
» Webcam On-Line
Webcam Municipal actualitzada cada minut.




[Més ...]

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LA RECOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA
L'Ajuntament del Montmell va obtenir l'any 2016 una subvenció de la Diputació de Tarragona per la recollida d'animals domèstics abandonats a la via pública.

L'import de la subvenció concedida ascendeix a 3.432,24€.

 La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament del Montmell
» Per sufragar les despeses del servei de socorrisme de les Piscines Municipals 2016
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament del Montmell una subvenció per import de 7.784 euros, per sufragar les despeses del servei de socorrisme de les Piscines Municipals de La Joncosa del Montmell i Pinedes Altes, per aquest estiu 2016.

 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ
L’Ajuntament del Montmell ha obtingut una subvenció per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà en la convocatòria d'ajuts de l'any 2016 per import de 3.509,90 euros.

L'actuació objecte d'aquesta subvenció ha consistit en la realització de les anal·lítiques de control de la xarxa municipal d'aigua.

 Més noticies...
 
 
SEU ELECTRONICA

E-Tram - Tràmits online

Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
PERFIL DEL CONTRACTANT
 
EDICTES
Avanç de la Modificació puntual del PGMO, implantació depuradora UA-1 del Mirador del Penedès
Nova aprovació inicial de la Modificacio puntual del Pla general, reordenacio sistemes generals SG2.1.Parc urbà i SG1.1 Carretera, pel nou traçat de la Ctra TV 2401
Projecte en SNU per l'estesa de cable de fibra optica
Aprovació inicial de les bases reguladores de concessió de subvencions pel Transport Escolar
Aprovació Pla d'Acció per l'Energia Sostenible del Montmell
 
Transport públic urbà Mas Mateu - Mirador - La Joncosa
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites
 

BASE