Dijous, 26 de Novembre de 2015
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcaldessa
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
FESTES LOCALS ANY 2015
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
 
Consistori
Plenari
Junta de Govern
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Urbanisme
Registre de planejament urbanístic de Catalunya
 
Hisenda
CALENDARI RECAPTACIO TRIBUTS 2015
PRESSUPOST ANY 2015
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
Àmbit assistèncial
Àmbit Sanitat
Àmbit cossos de seguretat
Àmbit religios
 
Com s'hi arriba?
 
Monuments històrics
 
Àmbit educatiu
LLAR D'INFANTS EL CABIROL
 

 
Impulsat per AOC
 Webcam Municipal
» Webcam On-Line
Webcam Municipal actualitzada cada minut.
[Més ...]

 Dades Meteorològiques
» Dades On-Line
Estació Meteorològica El Montmell


 L'AJUNTAMENT DEL MONTMELL HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
» PER LA GESTIÓ DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL ANY 2015
L'Ajuntament del Montmell va obtenir l'any 2015 una subvenció de la Diputació de Tarragona per la gestió de la Llar d'Infants Municipal per l'any 2015.

Les despeses objecte de subvenció son els costos del professorat, subministrament elèctric i gas i neteja de l'espai, per un import total de 62.000€

L'import de la subvenció ascendeix a 2.943,90€.

 La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament del Montmell
» Per sufragar les despeses del servei de socorrisme de les Piscines Municipals 2015
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament del Montmell una subvenció per import de 7.702,40€, per sufragar les despeses del servei de socorrisme de les Piscines Municipals de La Joncosa del Montmell i Pinedes Altes, per aquest estiu 2015.

 Més noticies...
 
 
Tramits administratius / Tràmits on-line
sol.licitud tarja d'aparcament per persones amb disminució
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
PERFIL DEL CONTRACTANT
 
EDICTES
Modificacio puntual del Pla general, reordenacio sistemes generals SG2.1.Parc urbà i SG1.1 Carretera
 
Transport públic urbà Mas Mateu - Mirador - La Joncosa
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites