Dilluns, 11 de Desembre de 2017
El Montmell El Montmell
Sostre del Baix Penedès
Baix Penedès
 
 
Salutació de l'Alcaldessa
 
Municipi
Historia i simbols
Nuclis històrics
Llogarrets
Geografia i Hidrografia
Clima, vegetació i fauna
APLECS FIRES I FESTES
FESTES LOCALS ANY 2017
AREA RECREATIVA FORESTAL EL MONTMELL
 
Informacio de l'Ajuntament
Telefons d'interès
Horari atenció oficines municipals
HORARI D'ESTIU
 
Consistori
Plenari
Regidors delegats
Resultats electorals
 
Hisenda
CALENDARI PAGAMENT TRIBUTS 2017
PRESSUPOST ANY 2017
ORDENANCES FISCALS VIGENTS
 
Turisme
 
Ens i organismes
Àmbit juridic
 
Monuments històrics
 
SERVEI MUNICIPAL D'AIGÜES
 
CASAL D'ESTIU 2017
 

 
Impulsat per AOC
 Webcam Municipal
» Webcam On-Line
Webcam Municipal actualitzada cada minut.
[Més ...]

 La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament del Montmell
» Per sufragar les despeses del servei de socorrisme de les Piscines Municipals 2017
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament del Montmell una subvenció per import de 7.660 euros, per sufragar les despeses del servei de socorrisme de les Piscines Municipals de La Joncosa del Montmell i Pinedes Altes, per aquest estiu 2017.

El cost total ha estat de 21.176,67 euros. La Diputació de Tarragona ha signat un conveni amb l'Ajuntament del Montmell
» Per un actuació de millora del camí d'accés a l'Àrea Recreativa Forestal del Montmell
La Diputació de Tarragona i l'Ajuntament del Montmell van signar un conveni de col·laboració el passat 23 de desembre de 2016 mitjançant el qual la Diputació atorgava un ajut per impor de 48.740,69 euros per un actuació de millora del camí d'accés a l'Àrea Recreativa Forestal del Montmell.

Durant el passat mes d'octubre s'han realitzat els treballs previstos en el camí.

El cost total de l'actuació ha estat de 48.976,44 euros.


 La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament del Montmell
» Per modernitzar els equips informatics i de comunicacions.
La Diputació de Tarragona va atorgar el pasat 22 de setembre una subvenció destinada a modernitzar els equips informatics i de comunicacions de l'Ajuntament als efectes de garantir el suport tecnologic per a la implantació de l'Administració Electronica, per import de 12.587 euros.

Amb aquesta subvenció l'Ajuntament ha pogut comprar sis equips informatics personals i un armari de comunicacions.

El cost total de l'actuació ha estat de 12.881,80 euros.

 La Diputació de Tarragona va atorgat una subvenció a l'Agrupació de Defensa Forestal del Montmell
» Actuacions de Prevenció Local d'incendis Forestals
La Diputació de Tarragona va atorgar l'any 2016 una subvenció destinada al finançament de les obres d'abastament d'aigua a la bassa per extinció d'incendis situada a l'Àrea Recreativa Forestal del Montmell, per un import de 12.000 euros.


 Més noticies...
 
 
SEU ELECTRONICA

E-Tram - Tràmits online

e-FACT

Tramits administratius
 
Serveis als ciutadans
 
ESTADISTIQUES
 
ANUNCIS - INFORMACIO GENERAL
 
INFORMACIO ALTRES TRAMITS
 
PERFIL DEL CONTRACTANT
 
EDICTES
Aprovació inicial plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis
Aprovació cessió de terreny per la construcció escola nova
Informació pública compte general exercici 2016
Projecte de construcció d'una piscina a la masia Cal Puig, en sòl no urbanitzable
 
Transport públic urbà Mas Mateu - Mirador - La Joncosa
 
Transports públics fora del municipi
 
SERVEI D'INFORMACIO I ATENCIO A LES DONES
 
Serveis
Àlbums
Contacte amb l'alcaldessa
Cercador
Llibre de visites
 

BASE