Noticies

10/07/2020 Urbanisme
En els pròxims dies l'Ajuntament enviarà una nota informativa als propietaris amb informació respecte a les connexions al clavegueram.
16/06/2020 Urbanisme
L’Ajuntament del Montmell va aprovar el passat 3 de juny de 2020 l’adjudicació definitiva del contracte per la redacció del projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 2.
17/02/2020 Urbanisme
L'import del pressupost base de licitació és de 17.544,55€ €, i 3.684,36€ en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%. Més informació a:
17/02/2020 Urbanisme
L'import del pressupost base de licitació és de 60.500€ i 12.705€ en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%.
Menu

Menú principal

Formulari de cerca