Regidors/res delegats

El regidors i regidores de l'equip de govern son responsables de les següents arees de govern o regidories:

 

José Ma Roldán Lirola

Arees: Urbanisme, Medi Ambient, Serveis, Via Pública, Ocupació i Relacions Institucionals.

 

Núria Sorribes Fernández

Arees: Ensenyament, Cultura, Serveris Socials, Joventut, Igualtat i Trasnport.

 

Òscar Elias Sandalinas

Arees: Comunicació, Transparència i Hisenda.

 

Ana Isabel Herrero Espinar

Arees: Cultura, Serveris Socials, Gent Gran i Ocupació

 

Joaquim Arroyo Hermoso

Arees: Esports, salut pública i festes populars.

 

Anna Ceder Sánchez

Arees: Via pública, cultura i festes populars.

 

 

 

DETALLS REGIDORIES

 

Ensenyament, joventut, igualtat, transport: Núria Sorribes Fernández

Comunicació, transparència i hisenda: Òscar Elias Sandalinas

Gent gran i ocupació: Ana Isabel Herrero Espinar

Esports i salut pública: Joaquim Arroyo Hermoso

Via pública Anna Ceder Sánchez

Seguretat ciutadana: José Mª Roldán Lirola i Oscar Elias Sandalinas

Cultura: Ana Isabel Herrero Espinar, Núria Sorribes Fernández i  Anna Ceder Sánchez

Festes populars Anna Ceder Sánche i Joaquim Arroyo.

Serveis socials: Núria Sorribes Fernández i Ana Isabel Herrero Espinar.


L'alcaldia es reserva les competències en les següents matèries:

Urbanisme, servei municipal d'aigües, medi ambient, obres públiques i serveis municipals i turisme.

 

Per contactar amb els regidors, podeu trucar al telèfon 977.68.84.29 o bé al email ajuntament@elmontmell.cat.

Menu

Menú principal