Llar d'infants El Cabirol

La llar d'infants El Cabirol es troba a La Joncosa del Montmell. 

DIRECCIÓ: Carrer Església s/n

43718 La Joncosa del Montmell

(TARRAGONA)

 

Tlf: 977 689 404

Mòbil: 649 37 08 58

 

Preinscripcions curs 2024-2025

Us informen que les preinscripcions del curs 2024-25 s'obriran al maig i si voleu informar-vos podeu trucar al telèfon: 649.37.08.58 Rosa.

La preinscripció escolar a l'educació infantil (0 a 3 anys)

 
Preinscripció:
  • Sol·licitud de preinscripció.
  • Llibre de família (només la pàgina on està inscrit l’infant).
  • Document nacional d’identitat (DNI) del pare i la mare sol·licitant.
  • Targeta sanitària de l’infant.
  • Matriculació
  • Model de sol·licitud de matrícula.
  • Núm. de compte bancari.
  • Carnet de vacunes.
 
Calendari:
• Preinscripció : Del 8 al 19 de maig de 2023: presentació de sol·licituds.
 
Menu

Menú principal