Factura electrònica

Títol: 

Factura electrònica

El format electrònic per a emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae, segons l’Ordre PRE/2971/2007. Per a generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes. En el següent enllaç trobareu informació referent a la creació de e-factura: Crear e-factures
En el següent enllaç trobareu informació referent a com enviar una e-factura: Enviament e-factures
En el següent enllaç trobareu informació referent a la consulta d’e-factures: Consultar estat factura
En el següent enllaç trobareu informació referent al significat de l’estat de les e-factures: Significat estat factures
En aquest apartat trobareu més informació sobre les e-factures.
Subscriure a
Menu

Menú principal