Serveis

Serveis als ciutadans
 

TRANSPORT PÚBLIC:

Els preus s'inclouen dins del sistema tarifari de l'ATM, per més informació podeu clicar el següent enllaç: https://www.atmcamptarragona.cat/es/tarifas/

 

RECOLLIDA DE PODA AMB BIG-BAG: La recollida de sacs es farà a l’ajuntament. Cada propietari podrà demanar una unitat. Una vegada omplert el sac s’ha de trucar a l’ajuntament i deixar fora a peu de carrer on es procedirà . Els dijous són els dies de recollida. 

Com s’han de preparar els residus a recollir?
1. Cal guardar en el sac les restes vegetals i deixar a la porta de casa una vegada s’hagi concretat la recollida amb l’Ajuntament (només recollirem els punts que hagin fet la sol·licitud prèvia)
2. Si les restes són branques, s’hauran de lligar amb cordill i no podran superar els 2 metres de llargada per facilitar-ne el transport.
3. Caldrà fer feixos dels troncs.
 
Què hi va?
1. Restes de segar I esporgar l’hort. 
2. Restes de males herbes del jardí.
3. Restes de poda dels arbres, arbusts, matolls.
4. Restes de gespa.
5. Fulles, branques i troncs fets feixos.
 
Què NO hi va?
1. Mobles, fusta
2. Restes de menjar. 
3. Restes de runa.
4. Excrements d’animals domèstics.
5. Paper, vidre, plàstic.
 
Quins avantatges té aquest servei?
1. Evitem col·lapsar els contenidors de rebuig amb restes vegetals.
2. Evitem que els residus vagin a l’abocador i reciclem al mateix municipi.
3. Major comoditat pel veí - veïna.
4. Evitem abocaments descontrolats de restes vegetals.
 
Quan es fa la recollida?
La recollida de restes vegetals es faran els dijous prèvia trucada telefònica (977 688 429) a les oficines municipals de l’Ajuntament del Montmell.
 
Qui fa la recollida?
La brigada municipal passarà a recollir el sac de restes vegetals pel domicili. Al mateix moment que la brigada retira el sac ple de restes vegetals, deixa un sac buit per la pròxima vegada.
Com sol·licitar el servei:
 
Telefònicament: 977 68 84 29
A través del correu: ajuntament@elmontmell.cat

 

RECOLLIDA DE MOBLES: Els mobles i estris es recullen pels serveis municipals els Dilluns prèvia comunicació telefònica a l'Ajuntament (977.68.84.29).

 

SERVEI DE CEMENTIRI: L'Ajuntament presta els serveis d'enterrament al cementiri de la Joncosa. Cal adreçar-se a les oficines municipals, per tramitar la compra dels ninxols, prestació del servei d'enterrament, expedició de titols i canvis de nom.

 

SERVEI DE PODOLOGIA: L'Ajuntament ofereix el servei de podologia de forma mensual. Horari: Primer Dimarts de cada mes. Cal concertar visita previa a les oficines de l'Ajuntament.

 

SERVEI DE CORREUS: Al carrer Major, 12 hi ha l'oficina de Correus al mateix edifici de l'ajuntament. El seu horari d'atenció es de Dilluns a Divendres, de les  09:30 a les 10:00 hores.

 

CALENDARI DEIXALLERIA MÒBIL 2024: El servei de deixalleria mòbil, al llarg d'una setmana de cada mes, s'ubica en un nucli de població diferent del municipi a fi que els usuaris puguin aportar aquells residus urbans que, per la seva naturalesa, no poden ser dipositats en els contenidors de residus instal·lats normalment al carrer: petits electrodomèstics, bombetes, fluorescents, radiografies, medicaments, cosmètics, roba i calçat, aerosols, piles, mòbils, tòners, cartutxos de tinta, pintures, dissolvents i altres.

 

Menu

Menú principal