El banc d'aliments municipal ha augmentat en un 57% en els darrers dos anys.

20/04/2021 SERVEIS SOCIALS

El banc d'aliments municipal ha augmentat en un 57% en els darrers dos anys.

SERVEIS SOCIALS | El banc d'aliments municipal ha augmentat en un 57% en els darrers dos anys. L'any 2019 hi havia 51 persones beneficiàries. Avui dia el banc d'aliments dóna servei a 115 persones. S'observa un increment preocupant al nostre municipi en part marcat per la crisi sanitària actual.

Creu Roja i Càritas són els principals donants d'aliments, però a causa d'aquest gran augment, no és possible satisfer uns mínims bàsics, per això l'Ajuntament des de fa un any, destina una partida pressupostària mensual per poder satisfer les necessitats bàsiques dels usuaris.

Menu

Menú principal