El Montmell entra en nivell 2 de Pla Alfa

28/06/2023 Medi Ambient

El Montmell entra en nivell 2 de Pla Alfa

MEDI AMBIENT | PLA ALFA

 

Informem que hem entrat a nivell 2 del Pla Alfa. En els nivells alt i extrem (nivells 2 i 3), es prohibeix o es restringeixen determinades activitats susceptibles de provocar incendis forestals, com ara la possibilitat d'encendre foc, la realització d'activitats esportives, de treballs forestals o d'activitats agrícoles i l'ús de barbacoes en les àrees de lleure existents, podent, fins i tot, restringir l'accés als principals massissos muntanyosos. Més informació: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/agents-rurals/pla-alfa/

Menu

Menú principal