Implementació de L’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) als municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants

13/09/2023

Implementació de L’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) als municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants

Conveni entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcal de la demarcació de Tarragona per garantir el desplegament de l’administració digital als municipis.

El Consell Comarcal del Baix Penedès coordina i executa la implementació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) als municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants, amb l’objectiu de millorar la seguretat de la informació i dels sistemes TiC per tal de crear les condicions necessàries de confiança en l’ús dels mitjans electrònics, garantir la seguretat dels sistemes, les dades i les comunicacions, i els serveis electrònics, que permeti als ciutadans i a les administracions públiques, l’exercici de drets i el compliment de deures a través d’aquests mitjans.

L’objectiu final és l’obtenció de la certificació microCENS per a tots aquests ajuntaments. Aquestes actuacions s’han dut a terme gràcies al conveni de col·laboració, entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals de la província, per a la implementació de l’administració digital als municipis, aprovat el dia 25 d’octubre de 2022 i que compta amb una dotació econòmica de 19.800 €.

En el cas del Baix Penedès, ja s’ha obtingut la certificació del microCENS per a l’ajuntament pilot (Masllorenç) i s’està treballant per aconseguir aquest mateix resultat a la resta d’ajuntaments. A hores d’ara la seguretat dels municipis ha estat ja molt millorada.

Menu

Menú principal