Implementació del 5G

Implementació del 5G

NOVES TECNOLOGIES | Informem que el servei mòbil de nova generació 4G i 5G sobre les bandes de freqüència de 700 i 800 MHz dels principals operadors mòbils es trobarà disponible al Montmell pròximament. La prestació dels serveis mòbils en aquestes bandes de freqüència pot comportar l'aparició de determinades afectacions en la recepció del senyal de TDT pel fet que s'utilitzaven anteriorment per al servei de televisió.

En cas de tenir problemes amb la recepció de TDT s'ha habilitat un telèfon d'atenció gratuït al qual poden recórrer tots els usuaris que necessitin sol·licitar l'actuació en les seves instal·lacions per a la solució de les afectacions i, d'aquesta manera, que pugui restablir-se el servei TDT amb total normalitat.

A aquest efecte, informem que el número d'atenció gratuït per a comunicar possibles problemes és el següent: 900 833 999

Menu

Menú principal