La Diputació de Tarragona atorga un ajut de 30.000€.

06/02/2023 SERVEIS

La Diputació de Tarragona atorga un ajut de 30.000€.

La Diputació de Tarragona va atorgar el passat 22 de març de 2022  un ajut a l’ajuntament del Montmell dins del Programa d’actuació municipal (PAM-programa manteniment-despeses corrents) per import de 30.000€ per contribuir a finançar les despeses del subministrament elèctric de l’enllumenat públic del municipi per l’any 2022.

Menu

Menú principal