La Diputació de Tarragona ha atorgat ajudes en l’àmbit de la salut publica per generar entorns més resilients, segurs i saludables.

17/03/2023 Salut

La Diputació de Tarragona ha atorgat ajudes en l’àmbit de la salut publica per generar entorns més resilients, segurs i saludables.

El passat 20 de setembre de 2022 la Diputació de Tarragona ha atorgat ajudes en l’àmbit de la salut publica per generar entorns més resilients, segurs i saludables.

En la línia de socorrisme per les piscines municipals l’ajut es de 8174€

En la línia d’agents cívics l’ajut es de 3310,47€

En la línia de salut publica un ajut per import de 13.550,40€

Menu

Menú principal