La Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut a l’ajuntament del Montmell per finançar les despeses de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19 de l’any 2020.

24/03/2021 COVID-19

La Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut a l’ajuntament del Montmell per finançar les despeses de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19 de l’any 2020.

La Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut a l’ajuntament del Montmell per finançar les despeses  de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19 de l’any 2020.

 

El passat 27 d’octubre de 2020 la Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona va atorgar a l’Ajuntament del Montmell un ajut de 16.002,93€ per contribuir a finançar les despeses de protecció de la salut pública amb motiu de la Covid 19.

 

Les despeses executades per l’ajuntament han estat la contractació durant el els mesos de setembre a desembre d’una informadora COVID19, l’increment d’hores de les netejadores municipals en els centres educatius del municipi des de setembre a desembre, la compra d’epis, de senyalització i adaptació dels equipaments municipals, de kit de vigilància, de mesures de protecció en l’edifici de l’ajuntament i altres equipaments municipals,  així com treballs de neteja i desinfecció dels vials i espais públics.

Menu

Menú principal