La Diputacio de Tarragona subvenciona el Parc de Mas Mateu

06/09/2022 Urbanisme

La Diputacio de Tarragona subvenciona el Parc de Mas Mateu

La urbanització de Mas Mateu ja disposa d’un parc amb jocs infantils i aparells de gimnàstica.  Aquest estiu s’han finalitzat les obres per tal d’adequar una espai d’esbarjo en aquest sector.

El cost de la obres ha ascendit a 31.345,76€ , i han estat subvenció pel programa PAM 2021 de la Diputació de Tarragona per import de 18.000€.

Menu

Menú principal