Noticies

23/10/2021 Urbanisme
URBANISME | Avui s'ha celebrat la primera reunió informativa convocada per l'ajuntament, per tal d'informar els propietaris i propietàries el procés inicial d'urbanització de la Unitat d'Actuació número dos (UA2) del Mirador del Penedès. L'alcalde José Mª Roldán, acompanyat de la primera tinent d'...
06/08/2021 Urbanisme
S’estima que l’aprovació definitiva estigui enllestida en aproximadament un any.
03/06/2021 Urbanisme
El cost del projecte és de import de 24.095 € més el 21% d'IVA.
10/07/2020 Urbanisme
En els pròxims dies l'Ajuntament enviarà una nota informativa als propietaris amb informació respecte a les connexions al clavegueram.
16/06/2020 Urbanisme
L’Ajuntament del Montmell va aprovar el passat 3 de juny de 2020 l’adjudicació definitiva del contracte per la redacció del projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 2.
17/02/2020 Urbanisme
L'import del pressupost base de licitació és de 17.544,55€ €, i 3.684,36€ en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%. Més informació a:
17/02/2020 Urbanisme
L'import del pressupost base de licitació és de 60.500€ i 12.705€ en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%.
Menu

Menú principal