Noticies

19/01/2023 Urbanisme
URBANISME | EL MIRADOR DEL PENEDÈS UA1 El passat dimecres 11 de gener l'ajuntament va aprovar inicialment per Junta de Govern Local el Projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació número 1 de la urbanització del Mirador del Penedès. Aquest projecte és el que ve a substituir l'anul·lat...
06/09/2022 Urbanisme
La urbanització de Mas Mateu ja disposa d’un parc amb jocs infantils i aparells de gimnàstica. Aquest estiu s’han finalitzat les obres per tal d’adequar una espai d’esbarjo en aquest sector. El cost de la obres ha ascendit a 31.345,76€ , i han estat subvenció pel programa PAM 2021 de la Diputació...
Plànol UA2
12/07/2022 Urbanisme
URBANISME | El passat 6 de juliol la Junta de Govern va aprovar definitivament el projecte d'urbanització de la UA2 del Mirador del Penedès. Paral·lelament, continuem treballant en el projecte de reparcel·lació de la unitat d’actuació de la UA2. Una vegada finalitzat aquest, ja es podran licitar...
23/10/2021 Urbanisme
URBANISME | Avui s'ha celebrat la primera reunió informativa convocada per l'ajuntament, per tal d'informar els propietaris i propietàries el procés inicial d'urbanització de la Unitat d'Actuació número dos (UA2) del Mirador del Penedès. L'alcalde José Mª Roldán, acompanyat de la primera tinent d'...
06/08/2021 Urbanisme
S’estima que l’aprovació definitiva estigui enllestida en aproximadament un any.
03/06/2021 Urbanisme
El cost del projecte és de import de 24.095 € més el 21% d'IVA.
10/07/2020 Urbanisme
En els pròxims dies l'Ajuntament enviarà una nota informativa als propietaris amb informació respecte a les connexions al clavegueram.
16/06/2020 Urbanisme
L’Ajuntament del Montmell va aprovar el passat 3 de juny de 2020 l’adjudicació definitiva del contracte per la redacció del projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 2.
17/02/2020 Urbanisme
L'import del pressupost base de licitació és de 17.544,55€ €, i 3.684,36€ en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%. Més informació a:
17/02/2020 Urbanisme
L'import del pressupost base de licitació és de 60.500€ i 12.705€ en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%.
Menu

Menú principal