Aprovació Inicial del Projecte de Reparcel·lació al Mirador del Penedès

28/05/2024 Urbanisme

Aprovació Inicial del Projecte de Reparcel·lació al Mirador del Penedès

URBANISME | Aprovació Inicial del Projecte de Reparcel·lació al Mirador del Penedès

L'Ajuntament del Montmell ha aprovat inicialment el Projecte de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació UA2 del “Mirador del Penedès” durant la sessió de la Junta de Govern Local celebrada el 24 d'abril de 2024.

l projecte estarà en exposició pública durant un mes, permetent que qualsevol ciutadà pugui consultar-lo i presentar les al·legacions que consideri oportunes.

Properament, l'ajuntament notificarà aquesta aprovació a tots els propietaris afectats i els convocarà a una reunió informativa per explicar l'estat actual de l'expedient.

Menu

Menú principal