La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament del Montmell un ajut per inversió dins del PAM 2023.

11/05/2023 Urbanisme

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament del Montmell un ajut per inversió dins del PAM 2023.

 

En data 14 de febrer de 2023, la Junta de Govern Local de la Diputació atorga un ajut per import de 165.202€ per a finançar unes obres d’inversió  del Projecte d’adequació de l’ Àrea d’equipaments de la urb. Mirador del Penedès, amb un pressupost de 184.482,95€.

 

En data 29 de març de 2023 L’Ajuntament del Montmell ha adjudicat el contracte d’obres a l’empresa Catalana d’obres del Penedès SA, i en data 2 de maig s’han iniciat els treballs.

 

El període d’execució previst es de tres mesos.

Menu

Menú principal