Última fase de Projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació número 1 de la urbanització del Mirador del Penedès.

19/01/2023 Urbanisme

Última fase de Projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació número 1 de la urbanització del Mirador del Penedès.

URBANISME | EL MIRADOR DEL PENEDÈS UA1

El passat dimecres 11 de gener l'ajuntament va aprovar inicialment per Junta de Govern Local el Projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació número 1 de la urbanització del Mirador del Penedès. Aquest projecte és el que ve a substituir l'anul·lat judicialment l'any 2017. Els costos de redacció d'aquest nou projecte han estat assumits 100% per l'ajuntament. Ara s'iniciaran els tràmits de notificacions als propietaris, per tal que en els pròxims mesos pugui ser inscrit al Registre de la Propietat del Vendrell. Un cop finalitzat aquest expedient l'ajuntament podrà tramitar la concessió de llicències d'obres a la UA1.

Menu

Menú principal