La Diputació de Tarragona va atorgar el passat 23 de març de 2021 un ajut a l’Ajuntament del Montmell en concret pel funcionament de la llar d’infants El Cabirol.

05/05/2021 Ensenyament

La Diputació de Tarragona va atorgar el passat 23 de març de 2021 un ajut a l’Ajuntament del Montmell en concret pel funcionament de la llar d’infants El Cabirol.

La Diputació de Tarragona va atorgar  el passat 23 de març de 2021 un ajut a l’Ajuntament del Montmell en concret pel funcionament de la llar d’infants El Cabirol,  dins la convocatòria “ Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants publiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2019-2020”, per import de 10.325€.

Menu

Menú principal