La Diputacio de Tarragona va atorgar el passat 24 de novembre un ajut per finançar actuacions destinades a la reducció de la proliferació d’animals espècie plaga en zones urbanes que afecten la salut pública.

21/04/2021 Salut

La Diputacio de Tarragona va atorgar el passat 24 de novembre un ajut per finançar actuacions destinades a la reducció de la proliferació d’animals espècie plaga en zones urbanes que afecten la salut pública.

La Diputacio de Tarragona va atorgar el passat 24 de novembre un ajut per finançar actuacions destinades a la reducció de la proliferació d’animals espècie plaga en zones urbanes que afecten la salut pública.

 

L’ajuntament del Montmell ha realitzat durant l’any 2020 actuacions de desratització i desinsectació en els equipaments  municipals com la llar d’infants, l’escola, el menjador escolar i el propi edifici de l’Ajuntament, essent el cost d’aquest actuació de 1.300,75€.

L’import de la subvenció atorgada es de 775,49€.

Menu

Menú principal