La Diputació de Tarragona va atorgar a l'ajuntament del Montmell un ajut dins el programa PAM INVERSIONS 2018

15/01/2020 Vía Pública

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'ajuntament del Montmell un ajut dins el programa PAM INVERSIONS 2018

El passat 26 de setembre de 2018 la Diputació de Tarragona va atorgar una subvenció dins el programa PAM INVERSIONS, anualitat 2018, per import de 40.961€, un 95% del pressupost.

El passat mes de novembre de 2019 s’han iniciat les obres de l’actuació Substitució de llumeneres de l’enllumenat pública de la Joncosa del Montmell, fase 2”, per part de l’empresa adjudicatària del procés de licitació FUSIONA SOLUCIONES ENERGÈTICAS.

I es preveu que a finals de gener estigui finalitzada l’obra.

Menu

Menú principal