La Junta de Govern local aprova l'expedient d'explotació de la depuradora del Mirador del Penedès

24/02/2020 SERVEIS

La Junta de Govern local aprova l'expedient d'explotació de la depuradora del Mirador del Penedès

SERVEIS | La Junta de Govern local va aprovar el passat 19 de febrer l'expedient de contractació per l'explotació, conservació i manteniment de la depuradora de la urbanització El Mirador del Penedes, mitjançant procediment obert simplificat amb pressupost base de licitació de 21.550 €, més el 21% d'IVA. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb l'ajuntament via email (ajuntament@elmontmell.cat) o per telèfon al 977688429.
 
SERVICIOS |La Junta de Gobierno local aprobó el pasado 19 de febrero el expediente de contratación para la explotación, conservación y el mantenimiento de la depuradora de la urbanización El Mirador del Penedès, mediante procedimiento abierto simplificado con un presupuesto base de licitación de 21.550 €, más el 21% de IVA. Para más información podéis poneros en contacto con el ayuntamiento vía email (ajuntament@elmontmell.cat) o por teléfono en el 977688429.
Menu

Menú principal