Licitació per l'explotació del bar-restaurant del local social de la urb. Pinedes Altes

09/12/2021 SERVEIS

Licitació per l'explotació del bar-restaurant del local social de la urb. Pinedes Altes

CONTRACTACIÓ | Avui ha sortit a públic la licitació de l'atorgament de llicència d'ús privatiu per l'explotació del bar-restaurant del local social de la urb. Pinedes Altes, per un termini de dos anys.

Les persones interessades podran enviar tota la documentació requerida fins al dia 30 de desembre.

Tota la documentació i informació la podeu trobar al perfil del contractant de la Seu electrònica de l'Ajuntament del Montmell.


https://www.seu-e.cat/ca/web/elmontmell

Menu

Menú principal