Mesures de bioseguretat

23/02/2022 Salut

Mesures de bioseguretat

RECTIFICACIÓ SANITAT / MEDI AMBIENT La Generalitat de Catalunya ha informat que els particulars que es dediquen a la cria o al manteniment per autoconsum d’aus de corral han de comunicar aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC al telèfon 977 66 01 22.
A més, si teniu qualsevol sospita de malaltia, és crucial que la notifiqueu.


Tenint en compte que amb data de 10 de febrer de 2022 s'ha confirmat un focus d'Influència Aviària d'Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges a les mitjanes del riu Segre, al municipi de Soses, Segrià (Lleida) s'han intensificat les mesures de bioseguretat.


 http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Publicacio/La-cria-daus-per-a-autoconsum-a-Catalunya-0000

 

Menu

Menú principal