Obertura de les piscines municipals Estiu 2021

22/06/2021 Esports

Obertura de les piscines municipals Estiu 2021

Piscines municipals 2021
 
LA JONCOSA: Obertura del 24/06/2021 al 05/09/2021
PINEDES ALTES: Obertura del 26/06/2021 al 05/09/2021
Horari de piscina: 11h a 19h
Preus:
Entrada individual
• 0 a 4 anys: gratuït
• 5 a 10 anys: 2,50€
• 11 anys i adults 3,50€
• Tiquet d'acompanyant: 1€ (Aquest tiquet és per a persones acompanyants a menors, no té dret a bany)
Els abonaments es tramiten a l’Ajuntament.
Abonament mensual individual: 35€
* (Per cada membre de la família que es vulgui afegir, té un preu addicional de 15€) . Indicar el període de validesa (exemple, del 08 juliol al 08 d'agost).
Abonament de temporada: 70€
* (Per cada membre de la família que es vulgui afegir té un preu addicional de 10€) Data compresa del 24/06/2021 al 05/09/2021.
* Unitat familiar es compresa per pares i fills, acreditar amb llibre de família o volant de convivència del padró (ja sigui del municipi com de fora). Els familiars a més a més del comprès com a unitat familiar (pares i fills) han d’adquirir un abonament o entrada individual.
Els acompanyants, encara que no es banyin, han d’adquirir una entrada d’acompanyant.
Per a famílies nombroses i monoparentals, s’aplica una reducció del 20%, amb la presentació del carnet acreditatiu.
 
Els menors de 14 anys no poden estar entrar al recinte de la piscina sense un adult que els vigili.
Els menors de 12 a 14 anys que vulguin entrar a la piscina, han de portar una autorització dels seus pares/tutors signada conforme els deixen accedir sota la seva responsabilitat.
Mesures de seguretat:
70% d'aforament, les altres mesures són les establertes pel PROCICAT.
 
---
 
Piscinas municipales
LA JONCOSA: Apertura del 24/06/2021 al 05/09/2021
 
PINEDES ALTES: Apertura del 26/06/2021 al 05/09/2021
 
Horario de piscina: 11h a 19h
 
Precios:
 
Entrada individual
 
• 0 a 4 años: gratuito
• 5 a 10 años: 2,50€
• 11 años y adultos 3,50€
• Ticket de acompañante: 1 euro (Este ticket es para personas acompañantes a menores, no tiene derecho a baño)
 
Los Bonos se tramitan en el ayuntamiento.
 
Bono mensual individual: 35€
 
* (Por cada miembro de la familia que se quiera adherir, tiene un precio adicional de 15€) De una fecha determinada, poner la fecha exacta de un mes en el carnet (ejemplo, del 08 julio al 08 de agosto).
 
Bono de temporada: 70€
 
* (Por cada miembro de la familia que se quiera adherir, tiene un precio adicional de 10€) Fecha comprendida del 24/06/2021 al 05/09/2021.
 
* Unidad familiar comprendida por padres e hijos, acreditar con libro de familia o volante de convivencia del padrón (ya sea del municipio como de fuera). Los familiares fuera de lo comprendido como unidad familiar (padres e hijos) tienen que pagar bono o entrada aparte. Los acompañantes aunque no se bañen tienen que pagar o bono o entrada aparte.
 
Para familias numerosas y monoparentales, tienen una reducción del 20%
 
Los menores de 14 años no pueden estar dentro de la piscina sin un adulto que los vigile.
Los menores de 12 a 14 años que quieran estar solos en la piscina, han de traer una autorización de sus padres firmada conforme les dejan acceder bajo su responsabilidad.
 
Medidas de seguridad:
 
70% de aforo, las demás medidas son las establecidas por el PROCICAT.

Menu

Menú principal