A partir d'avui s'inicia la nova Fase de Repressa

19/06/2020 COVID-19

A partir d'avui s'inicia la nova Fase de Repressa

Aquesta nova etapa implica que la ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les següents mesures de bàsiques de protecció individual i col·lectiva:

  • Higiene freqüent de mans.
  • Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).
  • Manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.
  • Distància física interpersonal de seguretat.
  • Ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat.
  • Preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.
  • Ventilació correcta dels espais tancats.
  • Neteja i desinfecció de les superfícies.

Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic.

Menu

Menú principal