Preinscripcions curs 2022-2023

05/05/2022 INFÀNCIA

Preinscripcions curs 2022-2023

Preinscripcions curs 2022-2023

 

Les preinscripcions i matricules pel curs 2022-2023 es farà de forma presencial a la Llar d’Infants amb cita prèvia.
Podeu concertar  la vostra cita trucant al telèfon 977.68.94.04
 
 
Preinscripció:
  • Model de sol·licitud de preinscripció.
  • Llibre de família (només la pàgina on està inscrit l’infant).
  • Document nacional d’identitat (DNI) del pare i la mare sol·licitant.
  • Targeta sanitària de l’infant.
  • Matriculació
  • Model de sol·licitud de matrícula.
  • Núm. de compte bancari.
  • Carnet de vacunes.
 
Calendari:
• Preinscripció : Del 9 al 20 de maig de 2022: presentació de sol·licituds.
 
Per més informació sobre els criteris d’accés podeu  clicar el següent enllaç: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/inici/
Menu

Menú principal