Actuació de seguretat a La Moixeta

Actuació de seguretat a La Moixeta

SEGURETAT | Ahir es va fer una actuació conjunta amb Mossos d'Esquadra, Endesa i la Brigada Municipal a la urbanització de La Moixeta per tal de desconnectar una connexió il·legal a la xarxa elèctrica, passant per una zona boscosa, amb el perill d'incendi forestal que això comporta. L’actuació ha permès comprovar que aquest cable connectava amb un habitatge ocupat il·legalment.

A més se sospita que els materials fets servir per a fer la connexió (aproximadament uns 150 metres de cablejat) pertanyen a l’enllumenat públic de Pinedes Altes, els quals van desaparèixer fa aproximadament un mes, comportant una despesa de reposició de material que paguem entre tots. L'ajuntament prendrà les mesures legals que consideri oportunes.

Volem conscienciar que aquest tipus de pràctiques, a part de ser il·legals, comporten un perill potencial i seriós amb possibles conseqüències greus, tant per la integritat física dels ocupants dels habitatges, com de la resta del veïnat.

També volem recordar que es poden adreçar als Serveis Socials de l’ajuntament, aquelles famílies que estiguin en situació de vulnerabilitat per poder ajudar en el possible per millorar la seva situació.

Menu

Menú principal