Actualització de fase urbanística UA1

06/08/2021 Urbanisme

Actualització de fase urbanística UA1

URBANISME | El passat dia 21 de juliol de 2021 l’ajuntament va aprovar per Junta de Govern l’inici de l’expedient de la nova reparcel·lació de la UA1 del Mirador del Penedès. Aquest és l’últim tràmit administratiu necessari per acabar el procés d’urbanització i poder donar llicències d’obres de nova construcció. S’estima que l’aprovació definitiva estigui enllestida en aproximadament un any. Per a més informació contacteu amb l’ajuntament.