Aprovació de la 1a fase d'instal·lació de càmeres de seguretat.

Aprovació de la 1a fase d'instal·lació de càmeres de seguretat.

 

SEGURETAT | El passat dimecres 21 la Junta de Govern Local va aprovar el pressupost per la instal·lació de la primera fase de càmeres de seguretat al nostre municipi. Aquesta primera fase consta de la instal·lació de dos punts de càmeres de lectura de matrícules i d'ambient ubicades a la via TV2401 entre l'entrada de la urbanització del Mirador del Penedès/Mas Mateu i La Joncosa del Montmell per cobrir la zona sud del municipi.

 

Hi ha previst cobrir en els següents dos anys tot el municipi en les següents fases, que per pressupost no es poden assumir d'un sol cop.

 

S'han iniciat els tràmits per procedir a la contractació de subministraments , mitjançant un contracte menor, per la qual cosa s'han sol·licitat tres ofertes econòmiques a empreses de sector, essent l'oferta més avantatjosa la de l'empresa CESECAT SECURITY SAFATYSYSTEM SL, amb NIF B01928100 , amb un pressupost d'execució per contracte de 14.870,12 €, més el 21% IVA.

 

Amb aquesta actuació es preveu augmentar la seguretat ciutadana a mesura que es vagi cobrint tot el nostre territori municipal. Aquestes càmeres de seguretat seran recepcionades a Mossos d’Esquadra, per tant la gestió, gravació i tractament de les imatges seran única i exclusivament responsabilitat d’aquest cos de seguretat.

 

L’Ajuntament no tindrà accés als enregistraments, ni podrà accedir a cap mena de dada generada per aquests dispositius.

Menu

Menú principal