Convocatòria Jutge de pau

25/03/2022 SERVEIS

Convocatòria Jutge de pau

Avui s'ha publicat en el BOP de Tarragona l'anunci de la convocatòria per cobrir els càrrecs de Jutge de Pau Titular i Jutge de Pau Substitut del municipi del Montmell.


Les persones interessades han de presentar la instància degudament complimentada i signada, juntament amb un curriculum vitae i fotocòpia del DNI a l'ajuntament del Montmell, o bé accedir-hi a l'apartat edictes d'aquesta mateixa pàgina web.


Finalitza el termini per presentar sol.licituds: 14 D'ABRIL DE 2022.

Menu

Menú principal