El Montmell ha entrat en l’escenari d’excepcionalitat per sequera.

11/05/2023 Medi Ambient

El Montmell ha entrat en l’escenari d’excepcionalitat per sequera.

MEDI AMBIENT | EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA AL MONTMELL

El Montmell ha entrat en l’escenari d’excepcionalitat per sequera. La Generalitat de Catalunya ha anunciat que set noves unitats han entrat en estat d’excepcionalitat i entre elles hi ha l’Anoia-Gaià, és a dir, la unitat on es troba el nostre municipi. L’escenari d’excepcionalitat comporta l’adopció, entre altres, de les següents mesures: 

    • Prohibició de reg de les zones verdes, tant públiques com privades (només es permetrà l’aigua per mantenir viu l’arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores). 
    • Reducció de la dotació d’aigua mitjana a 230 litres per habitant i dia. 
    • Reducció del 40% de l’aigua per a usos agrícoles 
    • Reducció del 15% per a usos industrials. 
    • Reducció per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg). 
    • Prohibició de la neteja de carrers amb aigua potable. Trobareu totes les mesures detallades al cartell que us adjuntem
    • No es pot omplir cap piscina de cap manera (pública, privada o d'altres tipus). Aquesta limitació aplica a tots els orígens de l'aigua (potable,pous o altres captacions, camions cisterna, etc.).• Està permès el reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
    • En centres educatius, està permès l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants.
    • Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament pública.

Per a més informació podeu consultar el web de la Generalitat de Catalunya: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Set-noves-arees-entren-en-lescenari-dexcepcionalitat

També podeu accedir al Portal de la sequera, entrant al següent enllaç: https://sequera.gencat.cat/ca/estat-actual/novetats-sequera/

Menu

Menú principal