El projecte de reforma de la piscina a Pinedes Altes s'aprova inicialment.

08/05/2024 Obres Públiques

El projecte de reforma de la piscina a Pinedes Altes s'aprova inicialment.

OBRA PÚBLICA | REFORMA DE LA PISCINA A PINEDES ALTES

A causa de l'evident desproporció en la mida de la piscina de Pinedes Altes i la sequera que estem patint els darrers anys a Catalunya, l'ajuntament es va comprometre l'any passat a portar a terme una actuació de millora a la piscina municipal de Pinedes Altes. Actualment, té unes dimensions desproporcionades amb una capacitat d'1.000.000 de litres. Una actuació que creiem necessària si volem adaptar-nos a la nova situació de sequera i millora dels recursos híbrids.

El 31 de gener del 2024, mitjançant una resolució d'Alcaldia, es va aprovar la contractació dels serveis per a la redacció del projecte executiu de les obres de "Reforma de la piscina a la urbanització de Pinedes Altes", amb l'objectiu de complir amb les normatives de seguretat, accessibilitat i tractament de l'aigua.Després de la presentació del projecte executiu per part de l'empresa contractada, el passat 10 d'abril va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern, amb un pressupost de 139.828,56 € (IVA inclòs).

Les obres inclouran la reducció de les dimensions del vas de la piscina existent, la instal·lació d'una nova caseta elèctrica per a bombes i filtració, un nou sistema de depuració i bombament i la col·locació de paviment antilliscant al voltant de la nova piscina.

El projecte estarà en exposició pública des del 17 d'abril fins al 31 de maig, i aviat es licitaran les obres.

Menu

Menú principal