La depuradora del Mirador del Penedès es posarà en marxa en breu.

10/07/2020 Urbanisme

La depuradora del Mirador del Penedès es posarà en marxa en breu.

En data 17 de juny de 2020 la Junta de Govern Local va acordar l'adjudicació del contracte de serveis per la gestió del servei d'explotació, conservació i manteniment de la depuradora de la urb. Mirador del Penedès a l'empresa HERA HOLDING HABITAT ECOLOGIA Y RESTAURACION AMBIENTAL SL. d'acord amb la seva oferta per un import de 16.163,61€ més el 21% d'IVA, anuals, essent l'import total de 19.557,90€ anuals. En els pròxims dies l'Ajuntament enviarà una nota informativa als propietaris amb informació respecte a les connexions al clavegueram.

Menu

Menú principal