La Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut en el marc de la convocatòria de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludables per a l'exercici 2021.

20/04/2022 AIGÜES

La Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut en el marc de la convocatòria de subvencions per generar entorns més resilients, segurs i saludables per a l'exercici 2021.


El passat 21 de desembre de 2021 la Junta de Govern Local va atorgar a l'Ajuntament del Montmell un ajut total per import de 26.886,98 €. Les despeses subvencionables estan distribuïdes en dues línies d'actuació.

Línia 1 - Socorristes de les zones de bany

S'inclouen les despeses del servei de socorrisme de les piscines municipals i els agents cívics de l'any 2021.

Línia 2 - Protecció salut pública.

S'inclouen despeses del control de la salubritat de l'aigua de consum humà, la compra de consumibles per garantir la qualitat de l'aigua, reparacions de fuites, reducció d'espècies plaga en l'àmbit urbà, gestió d'animals domèstics abandonats, i adquisició d'EPIS l'any 2021.

Menu

Menú principal