Noticies

25/06/2020 AIGÜES
La Diputacio de Tarragona va atorgar dues ajudes per a les obres de “ Reparació de la coberta del dipòsit d’aigua de la urb. Pinedes altes”. L’ajuntament del Montmell va projectar l’any 2018 la realització de les obres de “ Reparació de la coberta del dipòsit d’aigua de la urb. Pinedes Altes”, i va...
25/05/2020 AIGÜES
Aquestes obres tindran una durada aproximada d'un mes.
17/02/2020 AIGÜES
El pressupost base de licitació és de 31.497,54€ i 6.614,48€ en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%.
Menu

Menú principal