La Diputacio de Tarragona ha atorgat una subvenció pel manteniment de l’Àrea Recreativa forestal del Montmell.

26/02/2020 Medi Ambient

La Diputacio de Tarragona ha atorgat una subvenció pel manteniment de l’Àrea Recreativa forestal del Montmell.

La Diputacio de Tarragona ha atorgat una subvenció pel manteniment de l’Àrea Recreativa forestal del Montmell.

 

La Diputacio de Tarragona va atorgar el passat 12 de novembre de 2019 una subvenció nominativa a l’Ajuntament del Montmell pel manteniment de l’Àrea Recreativa forestal del Montmell, per l’any 2019 per import de 15.000€.

Les activitats que es subvencionen son les despeses de vigilància de l’àrea, el manteniment i adequació de l’espai i el camí d’accés a l’area.

 

Menu

Menú principal