La Diputació de Tarragona ha concedit ajut per interessos de préstecs, any 2023.

26/02/2024 Hisenda

La Diputació de Tarragona ha concedit ajut per interessos de préstecs, any 2023.

AJUNTAMENT | NOVA SUBVENCIÓ

 

La Diputació de Tarragona ha concedit ajut per interessos de préstecs, any 2023.

 

El passat 12 de desembre de 2023 la Diputació de Tarragona va concedir una subvenció a l'Ajuntament del Montmell per sufragar els costos dels interessos de l'any 2023, d'un préstec que l'ajuntament té subscrit amb l'entitat Caixa Bank.

 

L'import de l'ajut és de 2.051,15 €, i correspon al 100% del cost.

Menu

Menú principal