Noticies

07/03/2022 Hisenda
La Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut a l'ajuntament del Montmell per sufragar el cost dels interessos d'un préstec bancari de la corporació municipal. El passat mes de desembre la Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament del Montmell un ajut per import de 1.062,35 € per sufragar el...
03/03/2022 Hisenda
TAXES I IMPOSTOS | Calendari de pagament de taxes i impostos de l'exercici 2022. Per qualsevol ajornament, fraccionament o consulta podeu dirigir-vos a l'ajuntament o a qualsevol oficina de BASE - Gestió d'Ingressos Locals.
16/02/2022 Hisenda
La Diputació de Tarragona va atorgar el passat 23 de març de 2021 un ajut dins del Programa d’actuació municipal (programa manteniment-despeses corrents) per import de 30.000€ per contribuir a finançar les despeses del subministrament elèctric de l’enllumenat públic del municipi del Montmell per l’...
10/02/2022 Hisenda
HISENDA | El ple ordinari de l'ajuntament celebrat el passat 22 de desembre va aprovar el pressupost per l'any 2022, el qual podeu consultar a la web de l'ajuntament https://www.elmontmell.cat/ajuntament/pressupostos-municipals Tanmateix, l'ajuntament va aprovar al ple ordinari de setembre les...
Menu

Menú principal