Noticies

26/02/2024 Hisenda
AJUNTAMENT | NOVA SUBVENCIÓ La Diputació de Tarragona ha concedit ajut per interessos de préstecs, any 2023. El passat 12 de desembre de 2023 la Diputació de Tarragona va concedir una subvenció a l'Ajuntament del Montmell per sufragar els costos dels interessos de l'any 2023, d'un préstec que l'...
30/01/2023 Hisenda
La Diputació de Tarragona va atorgar el passat 13 de desembre de 2022, dos ajuts per sufragar interessos de crèdits bancaris. Del crèdit subscrit amb CaixaBank l’ajut rebut ascendeix a 972,68€. I del crèdit subscrit amb Banc de Sabadell l’ajut rebut ascendeix a 2037,17€
07/03/2022 Hisenda
La Diputació de Tarragona ha atorgat un ajut a l'ajuntament del Montmell per sufragar el cost dels interessos d'un préstec bancari de la corporació municipal. El passat mes de desembre la Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament del Montmell un ajut per import de 1.062,35 € per sufragar el...
03/03/2022 Hisenda
TAXES I IMPOSTOS | Calendari de pagament de taxes i impostos de l'exercici 2022. Per qualsevol ajornament, fraccionament o consulta podeu dirigir-vos a l'ajuntament o a qualsevol oficina de BASE - Gestió d'Ingressos Locals.
16/02/2022 Hisenda
La Diputació de Tarragona va atorgar el passat 23 de març de 2021 un ajut dins del Programa d’actuació municipal (programa manteniment-despeses corrents) per import de 30.000€ per contribuir a finançar les despeses del subministrament elèctric de l’enllumenat públic del municipi del Montmell per l’...
10/02/2022 Hisenda
HISENDA | El ple ordinari de l'ajuntament celebrat el passat 22 de desembre va aprovar el pressupost per l'any 2022, el qual podeu consultar a la web de l'ajuntament https://www.elmontmell.cat/ajuntament/pressupostos-municipals Tanmateix, l'ajuntament va aprovar al ple ordinari de setembre les...
Menu

Menú principal