La Diputació de Tarragona va atorgar el passat 13 de desembre de 2022, dos ajuts per sufragar interessos de crèdits bancaris.

30/01/2023 Hisenda

La Diputació de Tarragona va atorgar el passat 13 de desembre de 2022, dos ajuts per sufragar interessos de crèdits bancaris.

La Diputació de Tarragona va atorgar el passat 13 de desembre de 2022, dos ajuts per sufragar interessos de crèdits bancaris.

 

Del crèdit subscrit amb CaixaBank l’ajut rebut ascendeix a  972,68€.

I del crèdit subscrit amb Banc de Sabadell l’ajut rebut ascendeix a 2037,17€

 

Menu

Menú principal