La Diputacio de Tarragona va atorgar el passat 2 de desembre un ajut per a sufragar les despeses d’interessos de préstecs concertats per part de l’Ajuntament del Montmell durant l’any 2020.

27/04/2021 Hisenda

La Diputacio de Tarragona va atorgar el passat 2 de desembre un ajut per a sufragar les despeses d’interessos de préstecs concertats per part de l’Ajuntament del Montmell durant l’any 2020.

La Diputacio de Tarragona va atorgar el passat 2 de desembre un ajut per a sufragar les despeses d’interessos de préstecs concertats per part de l’Ajuntament del Montmell durant l’any 2020.

 

L’import de la subvenció ha ascendit a 1348,21€ .

Menu

Menú principal