Pressupostos 2022

10/02/2022 Hisenda

Pressupostos 2022

HISENDA | El ple ordinari de l'ajuntament celebrat el passat 22 de desembre va aprovar el pressupost per l'any 2022, el qual podeu consultar a la web de l'ajuntament https://www.elmontmell.cat/ajuntament/pressupostos-municipals
Tanmateix, l'ajuntament va aprovar al ple ordinari de setembre les ordenances fiscals per l'any 2022. Els principals punts a destacar són:

Es congelen per tercer any consecutiu totes les taxes i impostos municipals.

IBI:

* S'incrementa del 30 al 50% la bonificació en l'IBI per a famílies nombroses.

*S'aplicarà un recàrrec del 50% als immobles que es trobin desocupats amb caràcter permanent (immobles de grans fons i entitats bancàries).

IMPOST DE VEHICLES:

*S'elimina la bonificació del 100% als vehicles de més de 25 anys, si no acrediten que tenen la catalogació de "vehicles històrics".

*Es bonifica amb un 30% els vehicles classificats com a "ECO", amb un 30% els de motor híbrid i amb un 70% els elèctrics/zero emissions.

PLUSVÀLUES:

*Es bonifica amb un 25% en els supòsits d'herències, entre cònjuges o descendents sempre que l'immoble sigui el domicili fiscal del causant.

Menu

Menú principal