La Diputació de Tarragona ha concedit un ajut a l'Ajuntament del Montmell en la convocatòria 2023, pel foment de la recollida selectiva de residus.

27/02/2024 Medi Ambient

La Diputació de Tarragona ha concedit un ajut a l'Ajuntament del Montmell en la convocatòria 2023, pel foment de la recollida selectiva de residus.

MEDI AMBIENT | NOVA SUBVENCIÓ

 

La Diputació de Tarragona ha concedit un ajut a l'Ajuntament del Montmell en la convocatòria 2023, pel foment de la recollida selectiva de residus.

 

El passat 3 d'octubre de 2023 la Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament del Montmell un ajut per import de 1.971,32 € destinat a la millora de la recollida selectiva de residus, en concret de la fracció orgànica.

 

L'acció que ha impulsat l'ajuntament amb aquesta subvenció ha estat la compra de 400 sacs tipus " big bag", que s'ha distribuït als propietaris d'habitatges, per fer una recollida domiciliària de les restes vegetals de poda, amb caràcter setmanal.

Menu

Menú principal