La Diputacio de Tarragona va atorgar dues ajudes per a les obres de “ Reparació de la coberta del dipòsit d’aigua de la urb. Pinedes altes”.

25/06/2020 AIGÜES

La Diputacio de Tarragona va atorgar dues ajudes per a les obres de “ Reparació de la coberta del dipòsit d’aigua de la urb. Pinedes altes”.

La Diputacio de Tarragona va atorgar dues ajudes per a les obres de “ Reparació de la coberta del dipòsit d’aigua de la urb. Pinedes altes”.

 

L’ajuntament del Montmell va projectar l’any 2018 la realització de les obres de “ Reparació de la coberta del dipòsit d’aigua de la urb. Pinedes Altes”, i va sol.licitar subvencions en el programa PEXI 2018 en la qual es va obtenir un ajut de 12.783€. I per altra banda en el programa PAM 2017 es va obtenir un ajut de 8.718,88€.

Aquesta actuació es va adjudicar  el passat mes de febrer de 2020 per import  36.930,25€ a l’empresa TORRENTS CERVELLO SL  i es varen iniciar les obres a principis del mes de maig.

Menu

Menú principal