La Diputacio de Tarragona va atorgar el passat 3 de novembre un ajut per finançar actuacions destinades a garantir el control de la qualitat de l’aigua de consum humà.

23/04/2021 AIGÜES

La Diputacio de Tarragona va atorgar el passat 3 de novembre un ajut per finançar actuacions destinades a garantir el control de la qualitat de l’aigua de consum humà.

La Diputacio de Tarragona va atorgar el passat 3 de novembre un ajut per finançar actuacions destinades a garantir el control de la qualitat de l’aigua de consum humà  per import de 4.079,70€.

L’ajuntament del Montmell presta de forma directa el servei de subministrament d’ aigua al municipi, i ha de realitzar les analítiques de control que assenyala l’autoritat sanitària, fer el tractament per a garantir-ne la qualitat, i també el manteniment de la xarxa amb la reparació de les fuites d’aigua.

Menu

Menú principal