La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament del Montmell un ajut per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, convocatòria 2023.

01/03/2024 Medi Ambient

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament del Montmell un ajut per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, convocatòria 2023.

MEDI AMBIENT | NOVA SUBVENCIÓ

 

La Diputació de Tarragona va atorgar a l'Ajuntament del Montmell un ajut per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, convocatòria 2023.

 

El passat 3 d'octubre 2023, la Diputació de Tarragona va atorgar un ajut per import de 8.014,76 € per actuacions relatives al tractament de plagues urbanes i gestió d'animals domèstics.

 

Amb aquest ajut l'Ajuntament ha dut a terme les següents actuacions l'any 2023:

 

1.-Tractaments de desratització d'equipaments municipals, com l'escola, la llar d'infants, el banc d'aliments i l'ajuntament.

 

2.- Recollida i trasllat a protectora dels gossos abandonats a la via pública

 

3.- Tractament de les colònies de gats del municipi, amb dues campanyes d'esterilització de gats.

Menu

Menú principal